Auteursrechten

Al het materiaal op deze website ("de inhoud") is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, eigendom van Wunderkraut Holding SA ("de vennootschap") en of haar groepsmaatschappijen zoals Wunderkaut Nederland BV. U mag deze niet kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, posten, uitzenden, verzenden, distribueren, uit te lenen, verhuren, in sublicentie geven, verhuren, ter beschikking van het publiek, aanpassen, wijzigen, bewerken of anderszins gebruiken in zijn geheel of gedeeltelijk behalve voor zover toegestaan door de wet.

In sommige gevallen kan de inhoud onder een Creative Commons-licentie worden gepubliceerd, de voorwaarden van de specifieke licentievoorwaarden moeten vermeld worden en  nageleefd bij gebruik. All originele computer code gepubliceerd op deze website wordt uitgebracht onder de GPL versie 2 licentie of hoger. Elke andere computer-code is onderworpen aan de licentie die door de oorspronkelijke auteur, en wordt hier gereproduceerd onder licentie.

Alle auteursrechten, handelsmerken, modelrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerde en niet geregistreerde) in en op deze website behoren toe aan Wunderkraut Holding SA en / of derden (die u of andere gebruikers kunnen bevatten). De Vennootschap behoudt zich al haar rechten. Niets in de Voorwaarden verleent u een recht of licentie om enig handelsmerk, een tekening of auteursrecht eigendom van of gecontroleerd door de Vennootschap of een andere derde partij, behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in de Algemene Voorwaarden te gebruiken.

Materiaal van de website mag worden hergebruikt zonder schriftelijke toestemming indien een van de uitzonderingen vermeld in hoofdstuk III van de Copyright Designs and Patents Act 1988 van toepassing. Als u van mening bent dat u de rechten heeft op een werk dat per ongeluk hier gepubliceerd is, neem dan contact met ons op en we zullen een grondig onderzoek uitvoeren.